O Fondaciji

Biljana Bosnić Ognjenović Fondacija

Fondaciju “Biljana Bosnić Ognjenović” je osnovala porodica  Biljane Bosnić Ognjenović sa ciljem očuvanja uspomene na našu Biljanu.
Kako je Biljana bila jedan od najbolji turističkih novinara mlade generacije, cilj Fondacije je da kroz nagrađivanje mladih (do 34 godine starosti) za najbolje napisan putopis, nastavi misiju koju je Biljana započela a to je razvoj turističkog novinarstva, podrška razvoju srpskog turizma kao i upoznavanje sa  kulturama drugih zemalja.
Biljana je takođe bila i humanista pa se ostali ciljevi Fondacije odnose na prevenciju u borbi protiv raka kao i preventivnu, holističku zaštitu zdravlja uopšte.
U nadi i veri da ćemo istrajati i uspeti u našoj misiji, zacrtali smo sebi velike i ozbiljne ciljeve jer Biljana to zaslužuje.