O Biljani

Biljana Bosnić Ognjenović je bila novinarka sa dugogodišnjim iskustvom u polju turizma koji je tokom vremena postao njena uža specijalnost. Kao jedna od najboljih mladih turističkih novinarki iza sebe je ostavila brojne novinarske reportaže, putopise i intervjue sa eminentnim ličnostima iz sveta kulture i umetnosti, kao i sa ekspertima iz oblasti kulinarstva, ugostiteljstva, turizma i hotelijerstva.

Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2008. godine i na istom, 2012. godine, uspešno završila master studije na smeru Komunikologija.

Za deset godina novinarske karijere u časopisu “Turistički svet” radila je na razvoju i promociji srpskog turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva.

Britkim i virtuoznim perom doprinela je kulturnoj saradnji Srbije sa mnogobrojnim zemljama u regionu i svetu, neumorno radeći na promociji i širenju srpske kulture u inostranstvu. U Srbiju je donosila najbolja iskustva i trendove iz oblasti turizma i ugostiteljstva, kao i brojne putopise čiji je cilj bio upoznavanje i povezivanje dve kulture kroz njihove različitosti i specifičnosti koje ih odlikuju.

Posebnu saradnju je imala sa zemljama Afrike, kao što su: Egipat, Tunis, Alžir i Maroko.

Svojim tekstovima je utrla puteve srpskom vinskom turizmu pišući o vinskim putevima Srbije kroz koje je predstavljala najbolje vinarije datih regiona i vina koja ih odlikuju a u spoju sa kulturno istorijskim znamenitostima tih oblasti.