Milica Bosnić

Milica Bosnić

Osnivač

Rođena 08.08.1986. godine u Sarajevu. Osnovne i postdiplomske studije iz međunarodnog prava je završila na Pravnom fakultetu Univerzireta u Beogradu.

  1. godine, položila Pravosudni ispit.

Radi kao lice za zaštitu podataka o ličnosti  u Regulatornoj agneciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge u Beogradu.

Pored višegodišnjeg pravničkog iskustva posebno u  oblasti informacija od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti, bavi se i kreativnim i humanitarnim radom.

Sestra Biljane Bosnić Ognjenović